späť
Politické strany, ktoré získali najvyšší počet platných hlasov v jednotlivých obvodoch


Štatistický úrad Slovenskej republiky, jún 2006
Aktualizované: 18.6.2006