Voľby do NR SR, 2010


 

Platné hlasy odovzdané pre politické strany za SRPlatné hlasy odovzdané pre politické strany za SR


Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 13. jún 2010