Voľby do NR SR, 2010


 

Veková štruktúra kandidátovSkratka politickej strany alebo koalície Počet kandidátov Priemerný vek Počet kandidátov podľa vekových skupín
muži ženy muži ženy
do 30 31-40 41-50 51-60 61 a viac priemerný vek do 30 31-40 41-50 51-60 61 a viac priemerný vek
EDS 87 48 39 29 16 23 16 3 39 16 13 13 5 1 37
Únia 102 48 45 13 16 34 31 8 47 6 11 20 10 1 43
SRK 93 27 42 17 29 20 19 8 43 7 7 7 6 0 40
Paliho Kapurková 1 0 50 0 0 1 0 0 50 0 0 0 0 0  
SaS 123 27 37 39 42 31 10 1 37 4 11 10 2 0 39
SDĽ 115 35 44 11 29 34 32 9 46 8 12 8 5 2 40
SMK - MKP 128 22 45 14 29 39 38 8 45 2 6 8 6 0 45
ĽS - HZDS 113 37 48 9 17 36 43 8 48 4 5 12 15 1 47
KSS 126 24 52 11 9 22 57 27 51 1 0 8 12 3 52
SNS 131 19 49 7 18 43 47 16 49 3 2 8 4 2 46
ND 106 44 41 24 32 18 26 6 42 10 14 15 4 1 39
ZRS 101 46 50 11 11 25 35 19 50 3 6 13 17 7 49
KDH 116 34 48 5 25 33 40 13 48 2 5 14 13 0 47
ĽSNS 37 7 37 17 13 2 2 3 36 3 0 1 2 1 41
SDKÚ - DS 126 24 44 18 30 32 43 3 44 0 6 10 7 1 47
AZEN 103 47 45 11 23 32 30 7 46 8 13 15 10 1 42
SMER 123 27 47 9 21 45 42 6 47 1 3 11 10 2 49
MOST - HÍD 121 29 44 7 30 51 26 7 45 1 10 13 5 0 43
Spolu 1852 545 45 252 390 521 537 152 45 79 124 186 133 23 44

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 1. apríl 2010