Voľby do NR SR, 2010


 

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany


Politická strana Počet platných hlasov Podiel platných hlasov v %
  1 EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 10 332 0,40
  2 Únia - Strana pre Slovensko 17 741 0,70
  3 Strana rómskej koalície - SRK 6 947 0,27
  4 Paliho Kapurková, veselá politická strana 14 576 0,57
NR SR 5 Sloboda a Solidarita 307 287 12,14
  6 Strana demokratickej ľavice 61 137 2,41
  7 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 109 638 4,33
  8 Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 109 480 4,32
  9 Komunistická strana Slovenska 21 104 0,83
NR SR 10 Slovenská národná strana 128 490 5,07
  11 NOVÁ DEMOKRACIA 7 962 0,31
  12 Združenie robotníkov Slovenska 6 196 0,24
NR SR 13 Kresťanskodemokratické hnutie 215 755 8,52
  14 Ľudová strana Naše Slovensko 33 724 1,33
NR SR 15 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 390 042 15,42
  16 AZEN - Aliancia za Európu národov 3 325 0,13
NR SR 17 SMER - sociálna demokracia 880 111 34,79
NR SR 18 MOST - HÍD 205 538 8,12

Legenda:
 
NR SR ...politická strana, politické hnutie, koalícia splnila podmienku pre pridelenie mandátov do Národnej rady

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 13. jún 2010