Voľby do NR SR, 2012


 

Počty mandátov pridelené politickým stranám


Počty mandátov pridelené politickým stranám


Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 11. marec 2012