Voľby do NR SR, 2012


 

Účasť voličov podľa obvodov


Účasť voličov podľa obvodov


Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 11. marec 2012