Voľby do NR SR, 2012


 

Politické strany, ktoré získali najvyšší počet platných hlasov v jednotlivých obvodoch


Politické strany, ktoré získali najvyšší počet platných hlasov v jednotlivých obvodoch


Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 11. marec 2012