VÝSLEDKY VOLIEB ROK 1990

 

ZOZNAM POLITICKÝCH STRÁN

Číslo

Skratka

Názov

1

SSL

Strana slobody

2

DS

Demokratiská strana

3

ČSS

Československá strana socialistická

5

VPN

Verejnosť proti násiliu

6

SB

Slobodný blok

8

VDSPR

Všeľudová demokratická strana a Združenie pre republiku, Republikánska strana Československa

10

KSČ

Komunistická strana Československa

11

SPV

Spojenestvo poľnohospodárov a vidieka

12

ESWMK

Együttélés-Spolužitie-Wspólnota-Soužití, Maďarské kresťansko-demokratické hnutie

13

ČSDF

Českoskovenské demokratické fórum

14

DÚRS

Rómovia

16

SNS

Slovenská národná strana

17

KDH

Kresťanskodemokratické hnutie

18

SZ

Strana zelených

19

HČSP

Hnutie československého porozumenia

21

SD

Sociálna demokracia

 


copyrigh.gif (65 bytes) Štatistický úrad Slovenskej republiky