Veková štruktúra zvolených poslancov podľa samosprávnych krajov - november 2005

Samosprávny krajPočet zvolených poslancov podľa vekovej štruktúryPriemerný vekVeková štruktúra zvolených poslancov v %
spolu18-2425-3435-5455 a viacspolu18-2425-3435-5455 a viac
Bratislavský kraj501828134612,140,241,946,803,16
Trnavský kraj40022711509,710,000,496,552,67
Trenčiansky kraj45053374610,920,001,218,011,70
Nitriansky kraj52044264712,620,000,9710,191,46
Žilinský kraj570339154913,830,000,739,473,64
Banskobystrický kraj490235124811,890,000,498,502,91
Prešovský kraj620051114815,050,000,0012,382,67
Košický kraj57034594813,830,000,7310,922,18
            
Spolu za SR4121273008448100,000,246,5572,8220,39

Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 27.11.2005