Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa samosprávnych krajov

Samosprávny kraj, meno a priezviskoSkratka politickej strany alebo nezávislý kandidátPočet platných hlasovPodiel v % z počtu platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátovPoznámka
Bratislavský kraj    
     
Vladimír BajanNEKA37 62367,39Kandidát zvolený za predsedu
Ľubomír RomanANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS18 19832,60 
     
Trnavský kraj    
     
Tibor MikušĽB,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS22 69854,74Kandidát zvolený za predsedu
Jozef KloknerDS,KDH,SDKÚ18 76245,25 
     
Trenčiansky kraj    
     
Pavol SedláčekANO,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS17 56151,83Kandidát zvolený za predsedu
Miroslav ChovanecHZD,KDH,SF,SNS,SMER16 31848,16 
     
Nitriansky kraj    
     
Milan BelicaASV,KSS,ĽB,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS68 16274,08Kandidát zvolený za predsedu
Ján GreššoDS,SDKÚ23 84625,91 
     
Žilinský kraj    
     
Juraj BlanárANO,HZD,SNS,SMER25 18151,37Kandidát zvolený za predsedu
Jozef TarčákĽS-HZDS,P SNS,ZSNS23 83448,62 
     
Banskobystrický kraj    
     
Milan MurgašHZD,KDH,SNS,SMER,SZS28 08650,88Kandidát zvolený za predsedu
Jozef MikušDS,SDKÚ27 10549,11 
     
Prešovský kraj    
     
Peter ChudíkHZD,SNS,SMER40 95253,03Kandidát zvolený za predsedu
Dušan HruškaDS,KDH,SDKÚ36 26946,96 
     
Košický kraj    
     
Zdenko TrebuľaHZD,SMER36 93957,52Kandidát zvolený za predsedu
Rudolf BauerKDH,OKS27 28042,47 
     

Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 27.11.2005