Age structure of candidates for president by self-governing regions- November 2005

   
Self-governing region Number of candidates for president by age structure Average
age
Representation of candidates for president by age structure in %
total 25-34 35-54 55 and older total 25-34 35-54 55 and older
Bratislava region 10 1 6 3 49 15,63 1,56 9,38 4,69
Trnava region 5 0 5 0 47 7,81 0,00 7,81 0,00
Trenčín region 11 1 4 6 54 17,19 1,56 6,25 9,38
Nitra region 7 1 6 0 46 10,94 1,56 9,38 0,00
Žilina region 7 0 5 2 47 10,94 0,00 7,81 3,13
Banská Bystrica region 7 0 6 1 49 10,94 0,00 9,38 1,56
Prešov region 8 1 4 3 48 12,50 1,56 6,25 4,69
Košice region 9 2 4 3 48 14,06 3,13 6,25 4,69
                   
In total 64 6 40 18 49 100,00 9,38 62,50 28,13


Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 4.11.2005


Informácia Dobrá Chybná