Podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov samosprávnych krajov


kartodiagram2.2


Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 29. november 2009