Veková štruktúra zvolených poslancov a zastúpenie mužov a žien za SR – november 2009Vek Počet zvolených poslancov Štruktúra zvolených poslancov v %
spolu muži ženy spolu muži ženy
18 - 24 0 0 0 0,00 0,00 0,00
25 - 34 24 24 0 5,88 6,96 0,00
35 - 54 274 223 51 67,16 64,64 80,95
55 a viac 110 98 12 26,96 28,41 19,05
Spolu za SR 408 345 63 100,00 100,00 100,00
             
Priemerný vek 50 50 49 X X X

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 15. november 2009