Veková štruktúra zvolených poslancov podľa samosprávnych krajov - november 2009Samosprávny kraj Počet zvolených poslancov podľa vekovej štruktúry Priemerný vek Veková štruktúra zvolených poslancov v %
spolu 18-24 25-34 35-54 55 a viac spolu 18-24 25-34 35-54 55 a viac
Bratislavský kraj 44 0 2 30 12 49 10,78 0,00 0,49 7,35 2,94
Trnavský kraj 40 0 0 26 14 51 9,80 0,00 0,00 6,37 3,43
Trenčiansky kraj 45 0 5 32 8 48 11,03 0,00 1,23 7,84 1,96
Nitriansky kraj 54 0 5 36 13 49 13,24 0,00 1,23 8,82 3,19
Žilinský kraj 57 0 3 33 21 52 13,97 0,00 0,74 8,09 5,15
Banskobystrický kraj 49 0 4 33 12 49 12,01 0,00 0,98 8,09 2,94
Prešovský kraj 62 0 2 46 14 50 15,20 0,00 0,49 11,27 3,43
Košický kraj 57 0 3 38 16 50 13,97 0,00 0,74 9,31 3,92
                       
Spolu za SR 408 0 24 274 110 50 100,00 0,00 5,88 67,16 26,96

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 15. november 2009