Počet a podiel poslancov zvolených do zastupiteľstiev podľa politických strán a nezávislí kandidáti


Názvy politických strán a nezávislí kandidáti Samosprávny kraj Spolu za SR
Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický
Počet volených poslancov 44 40 45 54 57 49 62 57 408
Hnutie za demokraciu             1   1
              1,61   0,24
                   
MOST - HÍD 1 1             2
  2,27 2,50             0,49
                   
NOVÁ DEMOKRACIA   1             1
    2,50             0,24
                   
OBČIANSKI KANDIDÁTI 1               1
  2,27               0,24
                   
Sloboda a Solidarita 1               1
  2,27               0,24
                   
Slovenská národná strana         6       6
          10,52       1,47
                   
SMER - sociálna demokracia               26 26
                45,61 6,37
                   
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja   11   13   7   4 35
    27,50   24,07   14,28   7,01 8,57
                   
Strana rómskej koalície - SRK             1   1
              1,61   0,24
                   
ÚSVIT             1   1
              1,61   0,24
                   
Hnutie za demokraciu           3     3
Slovenská národná strana           6,12     0,73
                   
Kresťanskodemokratické hnutie   11 8     6 25   50
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana   27,50 17,77     12,24 40,32   12,25
                   
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko     27   21 27 26   101
SMER - sociálna demokracia     60,00   36,84 55,10 41,93   24,75
                   
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko               4 4
Strana zelených Slovenska               7,01 0,98
                   
MOST - HÍD           1     1
Strana zelených           2,04     0,24
                   
Hnutie za demokraciu               2 2
Slobodné Fórum               3,50 0,49
Strana občianskej solidarity                  
                   
Hnutie za demokraciu         1       1
Slobodné Fórum         1,75       0,24
Strana zelených                  
                   
Kresťanskodemokratické hnutie         18       18
Občianska konzervatívna strana         31,57       4,41
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana                  
                   
Demokratická strana               8 8
Konzervatívni demokrati Slovenska               14,03 1,96
Občianska konzervatívna strana                  
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana                  
                   
Hnutie za demokraciu   10             10
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko   25,00             2,45
Slovenská národná strana                  
SMER - sociálna demokracia                  
                   
Hnutie za demokraciu 14               14
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 31,81               3,43
SMER - sociálna demokracia                  
Strana zelených Slovenska                  
                   
Kresťanskodemokratické hnutie       38         38
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko       70,37         9,31
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana                  
SMER - sociálna demokracia                  
                   
Kresťanskodemokratické hnutie 26               26
Občianska konzervatívna strana 59,09               6,37
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana                  
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja                  
                   
LIGA, občiansko-liberálna strana             2   2
NOVÁ DEMOKRACIA             3,22   0,49
Slobodné Fórum                  
Strana zelených                  
                   
Nezávislý kandidát 1 6 10 3 11 5 6 13 55
  2,27 15,00 22,22 5,55 19,29 10,20 9,67 22,80 13,48
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Poznámka:
Pri koalíciách politických strán nie je možné podľa kandidátnej listiny určiť príslušnosť kandidátov k jednotlivým politickým stranám. Koalície sa uvádzajú ako samostatné subjekty (t.j. poslanci zvolení v rámci koalície sa nepripočítavajú k poslancom jednotlivých politických strán zvolených tam, kde strany podali kandidátnu listinu samostatne).

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 15. november 2009