Súhrnné výsledky hlasovania podľa volebných obvodov, samosprávnych krajov a za SR


Volebný obvod, samosprávny kraj Počet volebných okrskov Počet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Podiel odovzdaných obálok v % Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu
Bratislavský kraj  výsledky za obvod 541 545 695 110 138 20,18 110 108 99,97 109 350
Trenčiansky kraj  výsledky za obvod 648 494 455 78 010 15,77 77 990 99,97 77 201
Banskobystrický kraj  výsledky za obvod 918 530 027 95 494 18,01 95 471 99,97 94 597
Prešovský kraj  výsledky za obvod 995 614 520 118 127 19,22 118 092 99,97 116 865
Spolu za SR 3 102 2 184 697 401 769 18,39 401 661 99,97 398 013

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 29. november 2009