Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa samosprávnych krajov


Samosprávny kraj, meno a priezvisko Skratka politickej strany alebo nezávislý kandidát Počet platných hlasov Podiel v % z počtu platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov Poznámka
Bratislavský kraj        
         
Pavol Frešo KDH,OKS,SaS,SDKÚ-DS,SMK-MKP 66 163 60,50 Kandidát zvolený za predsedu
Vladimír Bajan NEKA 43 187 39,49  
         
Trenčiansky kraj        
         
Pavol Sedláček ĽS-HZDS,SMER 45 613 59,08 Kandidát zvolený za predsedu
Martin Fedor KDH,OKS,SaS,SDKÚ-DS 31 588 40,91  
         
Banskobystrický kraj        
         
Vladimír Maňka ĽS-HZDS,SMER 50 806 53,70 Kandidát zvolený za predsedu
Jozef Mikuš KDS,KDH,OKS,SaS,SDKÚ-DS 43 791 46,29  
         
Prešovský kraj        
         
Peter Chudík HZD,ĽS-HZDS,SMER,SZS 63 179 54,06 Kandidát zvolený za predsedu
Ján Hudacký KDH,SaS,SDKÚ-DS 53 686 45,93  
         

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 29. november 2009