Vitajte na volebných stránkach ŠÚ SR.
Welcome to the election pages of the SO SR
flag_sk.gif (8547 bytes)
Slovenská verzia

logo300.jpg (14020 bytes)

flag_gb.gif (9576 bytes)
English version

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2002
The election
s to the municipality self-government bodies 2002

Spolupracujúce organizácie

susr_bl.jpg (3733 bytes)   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by : Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision

Optimalizované pre Microsoft Internet Explorer v rolišení 1024 x 768 px
Optimised for Microsoft Internet Explorer in resolution 1024 x 768 px


Otázky a komentár - Comments send to :  Informačný servis ŠÚ SR (dáta - info on data)
Aktualizované - Modified : 07.12.2002