logo_infostat.jpg (7187 bytes)

Programové vybavenie pre spracovanie výsledkov volieb na úrovni mesta a okresu.

 

  logo_partners.jpg (4466 bytes)

Programové vybavenie pre monitorovanie priebehu spracovania výsledkov volieb.

   logo_aorcgeo.jpg (3888 bytes) Programové vybavenie pre prezentáciu vybraných výsledkov volieb vo forme grafov a máp.
   logo_telekom.jpg (5298 bytes) Spolupráca pri komunikačnom zabezpečení spracovania výsledkov volieb.