späť
Vyhlásenie volieb
Metodický pokyn
Registre
Výsledky volieb
Download výsledkov

Nové voľby
Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 63/2006 Z.z. zo dňa 7. februára 2006 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí. Deň volieb určil na sobotu 2. decembra 2006. Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované: 3.12.2006