späť
Vyhlásenie volieb
Metodický pokyn
Registre
Výsledky volieb
Download výsledkov

Nové voľby
Výsledky volieb ( marec 2008 )

Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované: 15.03.2008