späť
Počet a podiel zvolených starostov obcí, primátorov miest, starostov mestských častí podľa jednotlivých politických strán, koalícií politických strán a nezávislých kandidátov

Názvy politických strán,
koalícií politických strán
a nezávislí kandidáti
Počet zvolených
starostov obcí,
primátorov miest,
starostov mestských častí
Podiel v %
Nezávislý kandidát89530,83
   
Agrárna strana vidieka30,10
   
Aliancia nového občana140,48
   
Demokratická strana Slovenska10,03
   
Demokratická únia Slovenska20,06
   
Hnutie za demokraciu220,75
   
JEDNOTNÉ SLOVENSKO20,06
   
Komunistická strana Slovenska130,44
   
Kresťanská ľudová strana10,03
   
Kresťanskodemokratické hnutie1625,58
   
Ľavicový blok40,13
   
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko2127,30
   
MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity10,03
   
Nezávislé fórum10,03
   
Občianska konzervatívna strana20,06
   
Rómska iniciatíva Slovenska60,20
   
Slobodné fórum60,20
   
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana1294,44
   
Slovenská národná koalícia - Slovenská vzájomnosť20,06
   
Slovenská národná strana852,92
   
SMER - sociálna demokracia41914,43
   
Strana demokratickej ľavice20,06
   
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja2157,40
   
Strana občianskej solidarity10,03
   
Strana zelených60,20
   
Strana zelených Slovenska10,03
   
ÚSVIT10,03
   
Združenie robotníkov Slovenska20,06
   
Aliancia nového občana10,03
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
   
Aliancia nového občana10,03
Slovenská národná strana  
   
Aliancia nového občana20,06
SMER - sociálna demokracia  
   
Hnutie za demokraciu20,06
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
   
Hnutie za demokraciu40,13
SMER - sociálna demokracia  
   
Komunistická strana Slovenska30,10
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
   
Komunistická strana Slovenska30,10
SMER - sociálna demokracia  
   
Kresťanskodemokratické hnutie30,10
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
   
Kresťanskodemokratické hnutie692,37
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
   
Kresťanskodemokratické hnutie50,17
Slovenská národná strana  
   
Kresťanskodemokratické hnutie30,10
SMER - sociálna demokracia  
   
Kresťanskodemokratické hnutie10,03
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja  
   
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko160,55
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
   
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko441,51
Slovenská národná strana  
   
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko682,34
SMER - sociálna demokracia  
   
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko20,06
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja  
   
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko10,03
Združenie robotníkov Slovenska  
   
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko10,03
Zjednotená Slovenská národná strana  
   
NÁDEJ10,03
SMER - sociálna demokracia  
   
Slobodné fórum10,03
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
   
Slobodné fórum10,03
Slovenská národná strana  
   
Slobodné fórum40,13
SMER - sociálna demokracia  
   
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana30,10
Slovenská národná strana  
   
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana110,37
SMER - sociálna demokracia  
   
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana50,17
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja  
   
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana10,03
Strana zelených  
   
Slovenská národná strana541,86
SMER - sociálna demokracia  
   
SMER - sociálna demokracia20,06
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja  
   
SMER - sociálna demokracia10,03
Strana zelených  
   
Agrárna strana vidieka10,03
Kresťanskodemokratické hnutie  
MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity  
   
Aliancia nového občana10,03
Kresťanskodemokratické hnutie  
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
   
Aliancia nového občana10,03
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
SMER - sociálna demokracia  
   
Aliancia nového občana10,03
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Demokratická strana Slovenska10,03
Kresťanskodemokratické hnutie  
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
   
Hnutie za demokraciu10,03
Kresťanskodemokratické hnutie  
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
   
Hnutie za demokraciu10,03
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slovenská národná strana  
   
Hnutie za demokraciu30,10
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
SMER - sociálna demokracia  
   
Hnutie za demokraciu20,06
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Hnutie za demokraciu30,10
Strana občianskej solidarity  
Strana regiónov Slovenska  
   
Komunistická strana Slovenska20,06
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slovenská národná strana  
   
Komunistická strana Slovenska50,17
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
SMER - sociálna demokracia  
   
Kresťanskodemokratické hnutie70,24
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
   
Kresťanskodemokratické hnutie30,10
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slovenská národná strana  
   
Kresťanskodemokratické hnutie40,13
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
SMER - sociálna demokracia  
   
Kresťanskodemokratické hnutie10,03
Občianska konzervatívna strana  
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
   
Kresťanskodemokratické hnutie10,03
Prosperita Slovenska  
Strana zelených Slovenska  
   
Kresťanskodemokratické hnutie30,10
Slobodné fórum  
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
   
Kresťanskodemokratické hnutie10,03
Slobodné fórum  
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja  
   
Kresťanskodemokratické hnutie30,10
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
Slovenská národná strana  
   
Kresťanskodemokratické hnutie150,51
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Kresťanskodemokratické hnutie30,10
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja  
   
Kresťanskodemokratické hnutie10,03
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
Strana zelených  
   
Kresťanskodemokratické hnutie40,13
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Kresťanskodemokratické hnutie10,03
SMER - sociálna demokracia  
Zjednotená Slovenská národná strana  
   
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko40,13
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
Slovenská národná strana  
   
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko60,20
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko1976,78
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko10,03
SMER - sociálna demokracia  
Združenie robotníkov Slovenska  
   
Slobodné fórum10,03
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
Slovenská národná strana  
   
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana50,17
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana10,03
SMER - sociálna demokracia  
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja  
   
Slovenská národná strana10,03
SMER - sociálna demokracia  
Strana zelených  
   
Aliancia nového občana20,06
Slobodné fórum  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Hnutie za demokraciu10,03
Komunistická strana Slovenska  
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
SMER - sociálna demokracia  
   
Hnutie za demokraciu10,03
Kresťanskodemokratické hnutie  
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slovenská národná strana  
   
Hnutie za demokraciu10,03
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Hnutie za demokraciu40,13
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Komunistická strana Slovenska10,03
Kresťanskodemokratické hnutie  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Komunistická strana Slovenska10,03
Ľavicový blok  
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
SMER - sociálna demokracia  
   
Komunistická strana Slovenska20,06
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Komunistická strana Slovenska10,03
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
SMER - sociálna demokracia  
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja  
   
Kresťanskodemokratické hnutie170,58
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
Slovenská národná strana  
   
Kresťanskodemokratické hnutie10,03
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Kresťanskodemokratické hnutie10,03
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
Strana zelených  
   
Kresťanskodemokratické hnutie110,37
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Kresťanskodemokratické hnutie10,03
Občianska konzervatívna strana  
Slobodné fórum  
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
   
Kresťanskodemokratické hnutie30,10
Občianska konzervatívna strana  
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja  
   
Kresťanskodemokratické hnutie10,03
Slobodné fórum  
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
Slovenská národná strana  
   
Kresťanskodemokratické hnutie20,06
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko20,06
Slobodné fórum  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko10,03
Slobodné fórum  
SMER - sociálna demokracia  
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja  
   
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko60,20
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko10,03
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
Strana zelených  
   
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko10,03
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
Strana zelených Slovenska  
   
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana10,03
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
Strana zelených  
   
Aliancia nového občana10,03
Komunistická strana Slovenska  
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Aliancia nového občana10,03
Kresťanskodemokratické hnutie  
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Aliancia nového občana10,03
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slobodné fórum  
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
Slovenská národná strana  
   
Aliancia nového občana10,03
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slobodné fórum  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Demokratická strana Slovenska10,03
Demokratická únia Slovenska  
Občianska konzervatívna strana  
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
Strana zelených  
   
Hnutie za demokraciu10,03
Komunistická strana Slovenska  
Ľavicový blok  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Hnutie za demokraciu10,03
Kresťanskodemokratické hnutie  
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Hnutie za demokraciu10,03
Kresťanskodemokratické hnutie  
Slobodné fórum  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Hnutie za demokraciu20,06
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slobodné fórum  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Hnutie za demokraciu10,03
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Komunistická strana Slovenska10,03
Kresťanskodemokratické hnutie  
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
Slovenská národná strana  
   
Komunistická strana Slovenska20,06
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Kresťanskodemokratické hnutie40,13
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Kresťanskodemokratické hnutie10,03
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
SMER - sociálna demokracia  
Strana zelených  
   
Kresťanskodemokratické hnutie10,03
MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity  
Občianska konzervatívna strana  
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
Slovenská národná strana  
   
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko10,03
NÁDEJ  
Slobodné fórum  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko10,03
Slobodné fórum  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
Strana zelených  
   
Aliancia nového občana10,03
Hnutie za demokraciu  
Komunistická strana Slovenska  
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slobodné fórum  
SMER - sociálna demokracia  
   
Aliancia nového občana10,03
Hnutie za demokraciu  
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slobodné fórum  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Aliancia nového občana10,03
Komunistická strana Slovenska  
Kresťanskodemokratické hnutie  
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slobodné fórum  
SMER - sociálna demokracia  
   
Hnutie za demokraciu10,03
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slobodné fórum  
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Komunistická strana Slovenska10,03
Kresťanskodemokratické hnutie  
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Komunistická strana Slovenska20,06
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slobodné fórum  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
Strana zelených  
   
Agrárna strana vidieka10,03
Komunistická strana Slovenska  
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slobodné fórum  
Slovenská národná koalícia - Slovenská vzájomnosť  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
   
Kresťanskodemokratické hnutie10,03
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
Slobodné fórum  
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
Strana zelených  
   
Aliancia nového občana10,03
Hnutie za demokraciu  
Komunistická strana Slovenska  
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko  
NÁDEJ  
Slobodné fórum  
Slovenská národná strana  
SMER - sociálna demokracia  
Strana zelených  
   

Štatistický úrad Slovenskej republiky, december 2006
Aktualizované: 3.12.2006