späť
Zvolení primátori hlavného mesta SR Bratislavy a mesta Košice podľa jednotlivých politických strán, koalícií politických strán a nezávislých kandidátov

Názvy politických strán,
koalícií politických strán
a nezávislí kandidáti
Bratislava: Andrej Ďurkovský
 
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 
 
Košice: František Knapík
 
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja

Štatistický úrad Slovenskej republiky, december 2006
Aktualizované: 3.12.2006