Voľby OSO2010


 

Účasť voličov v jednotlivých obvodoch


Účasť voličov v jednotlivých obvodoch


Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 28. november 2010