Voľby OSO2010


 

Zoznam obvodovRiadky tabuľky usporiadajte kliknutím na názov stĺpca.

Kód Názov Počet obcí
100 Bratislava - mesto 1
101 Bratislava 17
102 Malacky 25
103 Pezinok 17
104 Senec 29
201 Dunajská Streda 67
202 Galanta 36
203 Piešťany 27
204 Senica 52
205 Trnava 69
301 Bánovce nad Bebravou 43
302 Nové Mesto nad Váhom 51
303 Považská Bystrica 49
304 Prievidza 75
305 Trenčín 58
401 Komárno 41
402 Levice 89
403 Nitra 95
404 Nové Zámky 39
405 Šaľa 13
406 Štúrovo 23
407 Topoľčany 54
501 Čadca 23
502 Dolný Kubín 24
503 Liptovský Mikuláš 56
504 Martin 69
505 Námestovo 39
506 Ružomberok 25
507 Žilina 79
601 Banská Bystrica 42
602 Brezno 30
603 Lučenec 79
604 Rimavská Sobota 149
605 Veľký Krtíš 71
606 Zvolen 76
607 Žiar nad Hronom 68
701 Bardejov 86
702 Humenné 118
703 Kežmarok 41
704 Poprad 62
705 Prešov 134
706 Stará Ľubovňa 44
707 Stropkov 43
708 Svidník 68
709 Vranov nad Topľou 68
800 Košice - mesto 1
801 Košice 22
802 Košice - okolie 114
803 Michalovce 125
804 Rožňava 62
805 Spišská Nová Ves 56
806 Trebišov 82

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 29. október 2010