Voľby OSO2010Zoznam okresov, v ktorých boli vyhlásené nové voľby do orgánov samosprávy obcí - jún 2014


Okres Názov okresu Počet obcí, miest
201Dunajská Streda1
307Prievidza1
601Banská Bystrica1
602Banská Štiavnica2
605Krupina1
608Revúca2
609Rimavská Sobota1
611Zvolen1
701Bardejov1
704Levoča2
806Košice - okolie2
809Sobrance1

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 24.6.2014