Voľby OSO2010Súhrnné výsledky volieb podľa obvodov a za SR - jún 2014


Obvod Počet obcí, miest, mestských častí v obvode Počet obcí, miest, mestských častí, v ktorých bolo zvolené Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť Počet zvolených poslancov
obecné, mestské, miestne zastupiteľstvo starosta obce, primátor mesta, starosta mestskej časti do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti
Banská Bystrica100000,0000000
Bardejov100000,0000000
Dunajská Streda100000,0000000
Košice - okolie200000,0000000
Michalovce10121214769,33147014700
Poprad200000,0000000
Prievidza10142028467,61284028000
Rimavská Sobota30164035655,62356034900
Zvolen20252226851,34268026600
Žiar nad Hronom2202385924,785957022
            
Spolu za SR16252 0321 11454,821 114571 04222

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 24.6.2014