Voľby OSO2010Súhrnné výsledky volieb podľa obvodov a za SR - január 2014


Obvod Počet obcí, miest, mestských častí v obvode Počet obcí, miest, mestských častí, v ktorých bolo zvolené Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť Počet zvolených poslancov
obecné, mestské, miestne zastupiteľstvo starosta obce, primátor mesta, starosta mestskej časti do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti
Banská Bystrica100000,0000000
Bardejov100000,0000000
Dunajská Streda1012 7491 50754,811 50701 47700
Košice1011 56855435,33554054300
Košice - okolie3021 35655440,85554055000
Levice2022 0191 32765,721 32701 31000
Liptovský Mikuláš2021 23283667,85836082100
Martin43178840451,264048931033
Námestovo10150135470,65354035000
Nitra10156729652,20296028500
Nové Mesto nad Váhom10140528470,12284028000
Piešťany110240177,081717011
Poprad200000,0000000
Považská Bystrica1104357316,787370044
Prešov1011778246,328208000
Prievidza10199168869,42688068500
Senica1104829720,129797011
Stropkov10113010580,76105010300
Svidník10115511070,96110011000
Trebišov20284764876,50648064100
Vranov nad Topľou10135621460,11214020900
Zvolen100000,0000000
Žilina2023 7981 76746,521 76701 76100
            
Spolu za SR3362118 7969 91752,769 9172739 51599

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 27.1.2014