Voľby OSO2010Súhrnné výsledky volieb podľa obvodov a za SR - jún 2013


Obvod Počet obcí, miest, mestských častí v obvode Počet obcí, miest, mestských častí, v ktorých bolo zvolené Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť Počet zvolených poslancov
obecné, mestské, miestne zastupiteľstvo starosta obce, primátor mesta, starosta mestskej časti do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti
Piešťany 1 1 0 813 114 14,02 114 112 0 1 1
Trnava 2 1 1 1 150 236 20,52 236 148 71 1 1
Nitra 1 0 1 1 823 919 50,41 919 0 914 0 0
Liptovský Mikuláš 1 0 1 233 136 58,36 136 0 130 0 0
Martin 1 0 1 75 39 52,00 39 0 36 0 0
Banská Bystrica 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
Rimavská Sobota 2 0 2 532 349 65,60 349 0 343 0 0
Veľký Krtíš 1 0 1 468 315 67,30 315 0 313 0 0
Zvolen 3 2 0 245 85 34,69 85 84 0 2 2
Žiar nad Hronom 1 0 1 15 806 2 501 15,82 2 500 0 2 460 0 0
Bardejov 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
Poprad 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0
Prešov 3 1 2 981 564 57,49 564 50 498 1 1
Košice - okolie 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
Michalovce 1 0 1 482 393 81,53 393 0 393 0 0
Rožňava 2 1 1 868 338 38,94 338 36 300 1 1
                       
Spolu za SR 24 6 12 23 476 5 989 25,51 5 988 430 5 458 6 6

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: jún 2013