Voľby OSO2010Súhrnné výsledky volieb podľa obvodov a za SR - október 2012


Obvod Počet obcí, miest, mestských častí v obvode Počet obcí, miest, mestských častí, v ktorých bolo zvolené Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť Počet zvolených poslancov
obecné, mestské, miestne zastupiteľstvo starosta obce, primátor mesta, starosta mestskej časti do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti
Malacky 1 0 1 962 654 67,98 654 0 649 0 0
Dunajská Streda 2 0 2 557 453 81,32 453 0 441 0 0
Senica 1 0 1 349 177 50,71 177 0 174 0 0
Trnava 2 0 2 1 506 869 57,70 869 0 859 0 0
Považská Bystrica 2 0 2 901 541 60,04 541 0 510 0 0
Prievidza 1 0 1 488 107 21,92 107 0 95 0 0
Komárno 2 0 2 4 892 3 009 61,50 3 009 0 2 987 0 0
Levice 1 0 1 248 197 79,43 197 0 193 0 0
Štúrovo 1 0 1 1 264 857 67,80 854 0 845 0 0
Topoľčany 1 0 1 1 660 830 50,00 829 0 826 0 0
Liptovský Mikuláš 2 2 0 716 88 12,29 88 80 0 2 2
Martin 3 2 1 416 195 46,87 195 146 47 2 2
Námestovo 1 0 1 1 066 696 65,29 696 0 688 0 0
Žilina 2 0 2 1 642 932 56,76 932 0 926 0 0
Rimavská Sobota 3 0 3 500 338 67,60 338 0 335 0 0
Veľký Krtíš 1 0 1 316 252 79,74 252 0 249 0 0
Bardejov 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
Kežmarok 1 0 1 634 252 39,74 252 0 244 0 0
Poprad 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0
Prešov 1 0 1 1 098 706 64,29 706 0 700 0 0
Stará Ľubovňa 1 0 1 1 076 869 80,76 869 0 850 0 0
Svidník 2 1 1 132 55 41,66 55 17 37 1 1
Košice - okolie 1 0 1 167 114 68,26 114 0 112 0 0
Rožňava 1 0 1 15 450 3 114 20,15 3 111 0 3 070 0 0
                       
Spolu za SR 36 5 28 36 040 15 305 42,46 15 298 243 14 837 5 5

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: október 2012