Voľby OSO2010Počet a podiel zvolených starostov obcí, primátorov miest, starostov mestských častí
podľa jednotlivých politických strán, koalícií politických strán a nezávislých kandidátov za SR - jún 2011


Názvy politických strán, koalícií politických strán a nezávislí kandidáti Počet zvolených starostov obcí, primátorov miest, starostov mestských častí Podiel v %
Nezávislý kandidát 8 57,14
     
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 1 7,14
     
SMER - sociálna demokracia 3 21,42
     
Strana demokratickej ľavice 1 7,14
     
Kresťanskodemokratické hnutie 1 7,14
MOST - HÍD    
Občianska konzervatívna strana    
Sloboda a Solidarita    
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
Strana demokratickej ľavice    
     

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: jún 2011