Voľby OSO2010Počet a podiel zvolených starostov obcí, primátorov miest, starostov mestských častí
podľa jednotlivých politických strán, koalícií politických strán a nezávislých kandidátov za SR - marec 2013


Názvy politických strán, koalícií politických strán a nezávislí kandidáti Počet zvolených starostov obcí, primátorov miest, starostov mestských častí Podiel v %
Nezávislý kandidát 5 35,71
     
Kresťanskodemokratické hnutie 1 7,14
     
SMER - sociálna demokracia 7 50,00
     
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 1 7,14
SMER - sociálna demokracia    
     

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: marec 2013