Voľby OSO2010Počet a podiel zvolených starostov obcí, primátorov miest, starostov mestských častí
podľa jednotlivých politických strán, koalícií politických strán a nezávislých kandidátov za SR - november 2011


Názvy politických strán, koalícií politických strán a nezávislí kandidáti Počet zvolených starostov obcí, primátorov miest, starostov mestských častí Podiel v %
Nezávislý kandidát 5 41,66
     
Kresťanskodemokratické hnutie 1 8,33
     
MOST - HÍD 1 8,33
     
SMER - sociálna demokracia 3 25,00
     
Kresťanskodemokratické hnutie 1 8,33
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
     
Konzervatívni demokrati Slovenska 1 8,33
Kresťanskodemokratické hnutie    
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
     

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: november 2011