Voľby OSO2010Počet a podiel zvolených starostov obcí, primátorov miest, starostov mestských častí
podľa jednotlivých politických strán, koalícií politických strán a nezávislých kandidátov za SR - október 2012


Názvy politických strán, koalícií politických strán a nezávislí kandidáti Počet zvolených starostov obcí, primátorov miest, starostov mestských častí Podiel v %
Nezávislý kandidát 12 42,85
     
Kresťanskodemokratické hnutie 2 7,14
     
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 2 7,14
     
MOST - HÍD 2 7,14
     
SMER - sociálna demokracia 6 21,42
     
Strana demokratickej ľavice 1 3,57
     
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 2 7,14
     
Strana zelených Slovenska 1 3,57
     

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: október 2012