Vožby OSO2010Počet a podiel poslancov zvolených do obecných, mestských, miestnych zastupitežstiev
podža jednotlivých politických strán, koalícií politických strán a nezávislých kandidátov za SR - jún 2014


Názvy politických strán, koalícií politických strán a nezávislí kandidáti Počet zvolených poslancov do obecných, mestských, miestnych zastupitežstiev Podiel v %
SMER - SD2100,00

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 24.6.2014