Vožby OSO2010Počet a podiel poslancov zvolených do obecných, mestských, miestnych zastupitežstiev
podža jednotlivých politických strán, koalícií politických strán a nezávislých kandidátov za SR - január 2014


Názvy politických strán, koalícií politických strán a nezávislí kandidáti Počet zvolených poslancov do obecných, mestských, miestnych zastupitežstiev Podiel v %
Nezávislý kandidát 222,22
Kresťanskodemokratické hnutie 333,33
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana111,11
SMER - sociálna demokracia333,33

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 27.1.2014