Voľby OSO2010Počet a podiel poslancov zvolených do obecných, mestských, miestnych zastupiteľstiev
podľa jednotlivých politických strán, koalícií politických strán a nezávislých kandidátov za SR - jún 2011


Názvy politických strán, koalícií politických strán a nezávislí kandidáti Počet zvolených poslancov do obecných, mestských, miestnych zastupiteľstiev Podiel v %
Nezávislý kandidát 9 25,71
     
Kresťanskodemokratické hnutie 7 20,00
     
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 4 11,42
     
Sloboda a Solidarita 1 2,85
     
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 4 11,42
     
SMER - sociálna demokracia 5 14,28
     
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 2 5,71
SMER - sociálna demokracia    
     
Sloboda a Solidarita 2 5,71
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 1 2,85
Sloboda a Solidarita    
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
     

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: jún 2011