Voľby OSO2010Počet a podiel poslancov zvolených do obecných, mestských, miestnych zastupiteľstiev
podľa jednotlivých politických strán, koalícií politických strán a nezávislých kandidátov za SR - marec 2011


Názvy politických strán, koalícií politických strán a nezávislí kandidáti Počet zvolených poslancov do obecných, mestských, miestnych zastupiteľstiev Podiel v %
Nezávislý kandidát 11 47,82
     
Kresťanskodemokratické hnutie 2 8,69
     
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 2 8,69
     
Slovenská národná strana 1 4,34
     
SMER - sociálna demokracia 7 30,43
     

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: marec 2011