Voľby OSO2010Výsledky volieb podľa obcí, miest, mestských častí - jún 2014Obec Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby Podiel platných hlasovacích listkov odovzdaných pre voľby Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť Počet zvolených poslancov Zvolený starosta obce, primátor mesta, starosta mestskej časti
do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti
Baškovce21214769,3314701470,00100,00001
Beluj1031312,621311084,610,0011 
Bukovec           
Harakovce           
Hucín64035655,6235603490,0098,03001
Lackov855160,00510490,0096,07001
Lipník42028467,6128402800,0098,59001
Malé Dvorníky           
Močiar1354634,0746460100,000,0011 
Ondavka           
Opátka           
Pavľany           
Poniky           
Poproč           
Rašice           
Veľká Lúka43721749,6521702170,00100001

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 24.6.2014