Voľby OSO2010Výsledky volieb podľa obcí, miest, mestských častí - november 2011Obec Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby Podiel platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť Počet zvolených poslancov Zvolený starosta obce, primátor mesta, starosta mestskej časti
do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti
Malé Dvorníky 856 138 16,12 138 123 0 89,13 0,00 1 1 -
                    - -
Dunajská Streda 856 138 16,12 138 123 0 89,13 0,00 1 1 -
                    - -
Dobrá Voda 668 430 64,37 430 0 423 0,00 98,37 0 - 1
Slovenská Nová Ves 378 271 71,69 271 0 263 0,00 97,04 0 - 1
                    - -
Trnava 1 046 701 67,01 701 0 686 0,00 97,86 0 - 2
                    - -
Slatinka nad Bebravou 185 135 72,97 135 0 134 0,00 99,25 0 - 1
                    - -
Bánovce nad Bebravou 185 135 72,97 135 0 134 0,00 99,25 0 - 1
                    - -
Cabaj-Čápor 3 052 1 403 45,96 1 403 0 1 394 0,00 99,35 0 - 1
                    - -
Nitra 3 052 1 403 45,96 1 403 0 1 394 0,00 99,35 0 - 1
                    - -
Socovce 183 128 69,94 128 0 119 0,00 92,96 0 - 1
                    - -
Martin 183 128 69,94 128 0 119 0,00 92,96 0 - 1
                    - -
Vavrečka 1 052 717 68,15 717 0 711 0,00 99,16 0 - 1
                    - -
Námestovo 1 052 717 68,15 717 0 711 0,00 99,16 0 - 1
                    - -
Horná Mičiná 445 295 66,29 295 0 285 0,00 96,61 0 - 1
                    - -
Banská Bystrica 445 295 66,29 295 0 285 0,00 96,61 0 - 1
                    - -
Hubovo 113 94 83,18 94 0 92 0,00 97,87 0 - 1
                    - -
Rimavská Sobota 113 94 83,18 94 0 92 0,00 97,87 0 - 1
                    - -
Dačov Lom 334 190 56,88 190 0 188 0,00 98,94 0 - 1
                    - -
Veľký Krtíš 334 190 56,88 190 0 188 0,00 98,94 0 - 1
                    - -
Bzovská Lehôtka 111 40 36,03 40 40 0 100,00 0,00 1 1 -
                    - -
Zvolen 111 40 36,03 40 40 0 100,00 0,00 1 1 -
                    - -
Kľak 193 102 52,84 102 0 97 0,00 95,09 0 - 1
                    - -
Žiar nad Hronom 193 102 52,84 102 0 97 0,00 95,09 0 - 1
                    - -
Malý Slavkov 681 532 78,12 532 0 519 0,00 97,55 0 - 1
                    - -
Kežmarok 681 532 78,12 532 0 519 0,00 97,55 0 - 1
                    - -
Harakovce                   - -
                    - -
Poprad                   - -
                    - -
Kvakovce 390 272 69,74 272 0 271 0,00 99,63 0 - 1
                    - -
Vranov nad Topľou 390 272 69,74 272 0 271 0,00 99,63 0 - 1
                    - -

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 05.11.2011