Voľby OSO2010Výsledky volieb podľa obcí, miest, mestských častí - jún 2013Obec Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby Podiel platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť Počet zvolených poslancov Zvolený starosta obce, primátor mesta, starosta mestskej časti
do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti
Dubovany 813 114 14,02 114 112 0 98,24 0,00 1 1 -
                    - -
Piešťany 813 114 14,02 114 112 0 98,24 0,00 1 1 -
                    - -
Naháč 381 83 21,78 83 0 71 0,00 85,54 0 - 1
Pastuchov 769 153 19,89 153 148 0 96,73 0,00 1 1 -
                    - -
Trnava 1 150 236 20,52 236 148 71 62,71 30,08 1 1 1
                    - -
Lehota 1 823 919 50,41 919 0 914 0,00 99,45 0 - 1
                    - -
Nitra 1 823 919 50,41 919 0 914 0,00 99,45 0 - 1
                    - -
Galovany 233 136 58,36 136 0 130 0,00 95,58 0 - 1
                    - -
Liptovský Mikuláš 233 136 58,36 136 0 130 0,00 95,58 0 - 1
                    - -
Čremošné 75 39 52,00 39 0 36 0,00 92,30 0 - 1
                    - -
Martin 75 39 52,00 39 0 36 0,00 92,30 0 - 1
                    - -
Poniky                 1 - -
                    - -
Banská Bystrica                 1 - -
                    - -
Dubno 120 75 62,50 75 0 75 0,00 100,00 0 - 1
Ratková 412 274 66,50 274 0 268 0,00 97,81 0 - 1
                    - -
Rimavská Sobota 532 349 65,60 349 0 343 0,00 98,28 0 - 2
                    - -
Príbelce 468 315 67,30 315 0 313 0,00 99,36 0 - 1
                    - -
Veľký Krtíš 468 315 67,30 315 0 313 0,00 99,36 0 - 1
                    - -
Bzovská Lehôtka 111 35 31,53 35 34 0 97,14 0,00 1 1 -
Lackov                   - -
Lukavica 134 50 37,31 50 50 0 100,00 0,00 1 1 -
                    - -
Zvolen 245 85 34,69 85 84 0 98,82 0,00 2 2 -
                    - -
Žiar nad Hronom 15 806 2 501 15,82 2 500 0 2 460 0,00 98,40 0 - 1
                    - -
Žiar nad Hronom 15 806 2 501 15,82 2 500 0 2 460 0,00 98,40 0 - 1
                    - -
Ondavka                 1 - -
                    - -
Bardejov                 1 - -
                    - -
Harakovce                   - -
Pavľany                 2 - -
                    - -
Poprad                 2 - -
                    - -
Geraltov 122 68 55,73 68 0 63 0,00 92,64 0 - 1
Janov 240 52 21,66 52 50 0 96,15 0,00 1 1 -
Žehňa 619 444 71,72 444 0 435 0,00 97,97 0 - 1
                    - -
Prešov 981 564 57,49 564 50 498 8,86 88,29 1 1 2
                    - -
Opátka                 1 - -
                    - -
Košice - okolie                 1 - -
                    - -
Ruská 482 393 81,53 393 0 393 0,00 100,00 0 - 1
                    - -
Michalovce 482 393 81,53 393 0 393 0,00 100,00 0 - 1
                    - -
Kobeliarovo 312 36 11,53 36 36 0 100,00 0,00 1 1 -
Kunova Teplica 556 302 54,31 302 0 300 0,00 99,33 0 - 1
                    - -
Rožňava 868 338 38,94 338 36 300 10,65 88,75 1 1 1
                    - -

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 29.06.2013