Voľby OSO2010Výsledky volieb podľa obcí, miest, mestských častí - marec 2012Obec Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby Podiel platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť Počet zvolených poslancov Zvolený starosta obce, primátor mesta, starosta mestskej časti
do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti
Hradište pod Vrátnom 550 362 65,81 362 0 355 0,00 98,06 0 - 1
                    - -
Senica 550 362 65,81 362 0 355 0,00 98,06 0 - 1
                    - -
Timoradza 427 119 27,86 119 117 0 98,31 0,00 1 1 -
                    - -
Bánovce nad Bebravou 427 119 27,86 119 117 0 98,31 0,00 1 1 -
                    - -
Svätý Kríž 669 435 65,02 435 0 431 0,00 99,08 0 - 1
Vavrišovo 517 136 26,30 136 134 0 98,52 0,00 1 1 -
Vlachy                 1 - -
                    - -
Liptovský Mikuláš 1 186 571 48,14 571 134 431 23,46 75,48 2 1 1
                    - -
Kotmanová 265 203 76,60 203 0 203 0,00 100,00 0 - 1
Šoltýska 120 88 73,33 88 79 87 89,77 98,86 5 5 1
                    - -
Lučenec 385 291 75,58 291 79 290 27,14 99,65 5 5 2
                    - -
Ratková 409 287 70,17 287 0 275 0,00 95,81 0 - 1
                    - -
Rimavská Sobota 409 287 70,17 287 0 275 0,00 95,81 0 - 1
                    - -
Beloveža 678 407 60,02 407 0 404 0,00 99,26 0 - 1
                    - -
Bardejov 678 407 60,02 407 0 404 0,00 99,26 0 - 1
                    - -
Oľšinkov 29 18 62,06 18 0 18 0,00 100,00 0 - 1
                    - -
Humenné 29 18 62,06 18 0 18 0,00 100,00 0 - 1
                    - -
Harakovce                   - -
Levoča 11 235 4 892 43,54 4 889 0 4 856 0,00 99,32 0 - 1
                    - -
Poprad 11 235 4 892 43,54 4 889 0 4 856 0,00 99,32 0 - 1
                    - -
Soľník 37 7 18,91 7 7 0 100,00 0,00 1 1 -
                    - -
Stropkov 37 7 18,91 7 7 0 100,00 0,00 1 1 -
                    - -
Krajná Porúbka                 1 - -
                    - -
Svidník                 1 - -
                    - -

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 31.03.2012