Voľby OSO2010Zoznam zvolených starostov obcí, mestských častí a primátorov miest vo voľbách do orgánov samosprávy obcí - jún 2013Kód obvodu Názov obvodu Názov obce, mesta, mestskej časti Meno a priezvisko Politické strany, koalície politických strán, ktoré kandidáta navrhli alebo nezávislý kandidát Dátum zvolenia
205 Trnava Naháč Vladimír Kašša NEKA 29.06.2013
403 Nitra Lehota Milan Chmelár SMER - SD 29.06.2013
503 Liptovský Mikuláš Galovany Miroslav Kubáň NEKA 29.06.2013
504 Martin Čremošné Zuzana Chorváthová SMER - SD 29.06.2013
604 Rimavská Sobota Dubno Erika Katiová NEKA 29.06.2013
604 Rimavská Sobota Ratková Ján Bobrovský NEKA 29.06.2013
605 Veľký Krtíš Príbelce Tibor Čierny SMER - SD 29.06.2013
606 Zvolen Lackov Starosta nebol zvolený   29.06.2013
607 Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom Peter Antal NEKA 29.06.2013
704 Poprad Harakovce Starosta nebol zvolený   29.06.2013
705 Prešov Geraltov Danka Dobranská SMER - SD 29.06.2013
705 Prešov Žehňa Slavomír Lipták SMER - SD 29.06.2013
803 Michalovce Ruská Imrich Lakatoš NEKA 29.06.2013
804 Rožňava Kunova Teplica Eva Gyenesová MOST - HÍD 29.06.2013

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 29.06.2013