Voľby OSO2010Zoznam zvolených starostov obcí, mestských častí a primátorov miest vo voľbách do orgánov samosprávy obcí - marec 2013Kód obvodu Názov obvodu Názov obce, mesta, mestskej časti Meno a priezvisko Politické strany, koalície politických strán, ktoré kandidáta navrhli alebo nezávislý kandidát Dátum zvolenia
302 Nové Mesto nad Váhom Dolné Srnie Miroslav Skovajsa SMER - SD 09.03.2013
302 Nové Mesto nad Váhom Polianka Dušan Mockovčiak SMER - SD 09.03.2013
303 Považská Bystrica Stupné Peter Krajčoviech SMER - SD, ĽS-HZDS 09.03.2013
304 Prievidza Zemianske Kostoľany Jana Školíková NEKA 09.03.2013
402 Levice Pukanec Ján Rievaj SMER - SD 09.03.2013
505 Námestovo Podbiel Slavomír Korčuška SMER - SD 09.03.2013
603 Lučenec Hradište Pavol Lašák NEKA 09.03.2013
603 Lučenec Rapovce Ladislav Sóky NEKA 09.03.2013
603 Lučenec Vidiná Jozef Kucej SMER - SD 09.03.2013
604 Rimavská Sobota Dubno Starosta nebol zvolený   09.03.2013
606 Zvolen Lackov Starosta nebol zvolený   09.03.2013
607 Žiar nad Hronom Kozelník Eva Petáková SMER - SD 09.03.2013
701 Bardejov Ondavka Andrej Marčišin SMER - SD 09.03.2013
703 Kežmarok Stráne pod Tatrami Ján Badžo NEKA 09.03.2013
704 Poprad Harakovce Starosta nebol zvolený   09.03.2013
706 Stará Ľubovňa Údol Štefan Arendáč NEKA 09.03.2013
806 Trebišov Luhyňa Mária Sedláčeková KDH 09.03.2013

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: marec 2013