Voľby OSO2010Počet a podiel poslancov zvolených do obecných, mestských, miestnych zastupiteľstiev
podľa jednotlivých politických strán, koalícií politických strán a nezávislých kandidátov za SR


Názvy politických strán, koalícií politických strán a nezávislí kandidáti Počet zvolených poslancov do obecných, mestských, miestnych zastupiteľstiev Podiel v %
Nezávislý kandidát 4 764 22,66
     
Agrárna strana vidieka 16 0,07
     
Demokrati a Vlastenci 2 0,00
     
Demokratická strana 7 0,03
     
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 49 0,23
     
Hnutie za demokraciu 104 0,49
     
Komunistická strana Slovenska 181 0,86
     
Konzervatívni demokrati Slovenska 10 0,04
     
Kresťanská ľudová strana 4 0,01
     
Kresťanskodemokratické hnutie 2 591 12,32
     
LIGA, občiansko-liberálna strana 1 0,00
     
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 1 245 5,92
     
Ľudová strana Naše Slovensko 1 0,00
     
MOST - HÍD 908 4,31
     
NÁŠ KRAJ 35 0,16
     
Nezávislé fórum 8 0,03
     
NOVÁ DEMOKRACIA 45 0,21
     
Občianska konzervatívna strana 43 0,20
     
OBČIANSKI KANDIDÁTI 1 0,00
     
Paliho Kapurková, veselá politická strana 1 0,00
     
Rómska iniciatíva Slovenska 52 0,24
     
Sloboda a Solidarita 212 1,00
     
Slobodné Fórum 55 0,26
     
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 1 772 8,43
     
Slovenská ľudová strana 2 0,00
     
Slovenská moderná spoločnosť 3 0,01
     
Slovenská národná jednota 9 0,04
     
Slovenská národná strana 938 4,46
     
SMER - sociálna demokracia 4 576 21,76
     
Strana demokratickej ľavice 151 0,71
     
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 1 194 5,68
     
Strana občianskej solidarity 7 0,03
     
Strana regiónov Slovenska 7 0,03
     
Strana rómskej koalície - SRK 50 0,23
     
Strana Sociálnej Solidarity 16 0,07
     
Strana zelených 58 0,27
     
Strana zelených Slovenska 30 0,14
     
ÚSVIT 16 0,07
     
Združenie robotníkov Slovenska 37 0,17
     
Zjednotená Slovenská národná strana 5 0,02
     
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 2 0,00
     
Demokratická strana 4 0,01
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska    
     
Hnutie za demokraciu 6 0,02
SMER - sociálna demokracia    
     
Komunistická strana Slovenska 15 0,07
SMER - sociálna demokracia    
     
Konzervatívni demokrati Slovenska 5 0,02
Kresťanskodemokratické hnutie    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 6 0,02
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 3 0,01
MOST - HÍD    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 1 0,00
Občianska konzervatívna strana    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 6 0,02
Sloboda a Solidarita    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 251 1,19
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 15 0,07
SMER - sociálna demokracia    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 7 0,03
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 3 0,01
Strana zelených Slovenska    
     
LIGA, občiansko-liberálna strana 1 0,00
OBČIANSKI KANDIDÁTI    
     
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 3 0,01
MOST - HÍD    
     
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 4 0,01
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
     
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 27 0,12
Slovenská národná strana    
     
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 204 0,97
SMER - sociálna demokracia    
     
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 1 0,00
Strana demokratickej ľavice    
     
MOST - HÍD 3 0,01
Sloboda a Solidarita    
     
MOST - HÍD 27 0,12
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
     
MOST - HÍD 30 0,14
SMER - sociálna demokracia    
     
MOST - HÍD 53 0,25
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja    
     
NÁŠ KRAJ 3 0,01
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
     
NÁŠ KRAJ 1 0,00
SMER - sociálna demokracia    
     
NOVÁ DEMOKRACIA 29 0,13
SMER - sociálna demokracia    
     
Občianska konzervatívna strana 1 0,00
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
     
Rómska iniciatíva Slovenska 3 0,01
Strana Sociálnej Solidarity    
     
Sloboda a Solidarita 108 0,51
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
     
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 1 0,00
Slovenská národná strana    
     
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 3 0,01
SMER - sociálna demokracia    
     
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 1 0,00
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja    
     
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 2 0,00
Strana zelených    
     
Slovenská národná strana 100 0,47
SMER - sociálna demokracia    
     
SMER - sociálna demokracia 5 0,02
Strana zelených Slovenska    
     
Strana demokratickej ľavice 1 0,00
Strana občianskej solidarity    
     
Strana demokratickej ľavice 5 0,02
Strana zelených Slovenska    
     
Demokratická strana 1 0,00
MOST - HÍD    
Strana zelených    
     
Hnutie za demokraciu 2 0,00
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko    
Slovenská národná strana    
     
Komunistická strana Slovenska 1 0,00
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko    
Slovenská národná strana    
     
Komunistická strana Slovenska 4 0,01
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko    
SMER - sociálna demokracia    
     
Konzervatívni demokrati Slovenska 5 0,02
Kresťanskodemokratické hnutie    
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
     
Konzervatívni demokrati Slovenska 4 0,01
Sloboda a Solidarita    
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 9 0,04
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko    
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 14 0,06
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko    
SMER - sociálna demokracia    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 4 0,01
MOST - HÍD    
Občianska konzervatívna strana    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 36 0,17
MOST - HÍD    
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 12 0,05
MOST - HÍD    
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 21 0,09
Občianska konzervatívna strana    
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 137 0,65
Sloboda a Solidarita    
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 6 0,02
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
Slovenská národná strana    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 30 0,14
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
SMER - sociálna demokracia    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 24 0,11
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 33 0,15
Slovenská národná strana    
SMER - sociálna demokracia    
     
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 52 0,24
MOST - HÍD    
SMER - sociálna demokracia    
     
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 5 0,02
MOST - HÍD    
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja    
     
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 101 0,48
Slovenská národná strana    
SMER - sociálna demokracia    
     
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 2 0,00
Slovenská národná strana    
Strana demokratickej ľavice    
     
MOST - HÍD 2 0,00
NOVÁ DEMOKRACIA    
Strana zelených Slovenska    
     
MOST - HÍD 31 0,14
Sloboda a Solidarita    
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
     
MOST - HÍD 7 0,03
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
SMER - sociálna demokracia    
     
MOST - HÍD 6 0,02
SMER - sociálna demokracia    
Strana zelených Slovenska    
     
Občianska konzervatívna strana 6 0,02
Sloboda a Solidarita    
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
     
Hnutie za demokraciu 17 0,08
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko    
NOVÁ DEMOKRACIA    
SMER - sociálna demokracia    
     
Hnutie za demokraciu 14 0,06
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko    
SMER - sociálna demokracia    
Strana zelených    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 9 0,04
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko    
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
SMER - sociálna demokracia    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 3 0,01
MOST - HÍD    
Občianska konzervatívna strana    
Sloboda a Solidarita    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 9 0,04
MOST - HÍD    
Občianska konzervatívna strana    
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 19 0,09
MOST - HÍD    
Sloboda a Solidarita    
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 36 0,17
Občianska konzervatívna strana    
Sloboda a Solidarita    
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 11 0,05
Sloboda a Solidarita    
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 3 0,01
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
Slovenská národná strana    
SMER - sociálna demokracia    
     
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 3 0,01
NOVÁ DEMOKRACIA    
Slovenská národná strana    
SMER - sociálna demokracia    
     
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 5 0,02
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
Slovenská národná strana    
SMER - sociálna demokracia    
     
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 1 0,00
Slovenská národná strana    
Strana demokratickej ľavice    
Strana zelených    
     
MOST - HÍD 44 0,20
Občianska konzervatívna strana    
Sloboda a Solidarita    
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
     
MOST - HÍD 1 0,00
OBČIANSKI KANDIDÁTI    
Slobodné Fórum    
Strana zelených Slovenska    
     
MOST - HÍD 7 0,03
Sloboda a Solidarita    
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja    
     
OBČIANSKI KANDIDÁTI 1 0,00
Prosperita Slovenska    
SMER - sociálna demokracia    
Strana zelených Slovenska    
     
Slobodné Fórum 13 0,06
Slovenská národná strana    
SMER - sociálna demokracia    
Strana zelených Slovenska    
     
Demokratická strana 11 0,05
Konzervatívni demokrati Slovenska    
Kresťanskodemokratické hnutie    
Občianska konzervatívna strana    
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
     
Demokratická strana 11 0,05
Konzervatívni demokrati Slovenska    
Kresťanskodemokratické hnutie    
Občianska konzervatívna strana    
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja    
     
Konzervatívni demokrati Slovenska 4 0,01
Kresťanskodemokratické hnutie    
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
Slovenská národná strana    
Strana zelených    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 15 0,07
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko    
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
SMER - sociálna demokracia    
Strana zelených    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 6 0,02
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko    
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
Strana demokratickej ľavice    
Strana občianskej solidarity    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 38 0,18
MOST - HÍD    
Občianska konzervatívna strana    
Sloboda a Solidarita    
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 7 0,03
MOST - HÍD    
OBČIANSKI KANDIDÁTI    
Sloboda a Solidarita    
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja    
     
Kresťanskodemokratické hnutie 6 0,02
MOST - HÍD    
Sloboda a Solidarita    
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana    
Strana zelených    
     
OBČIANSKI KANDIDÁTI 9 0,04
Slobodné Fórum    
Slovenská národná strana    
SMER - sociálna demokracia    
Strana zelených Slovenska    
     
Hnutie za demokraciu 16 0,07
OBČIANSKI KANDIDÁTI    
Slobodné Fórum    
Slovenská národná strana    
SMER - sociálna demokracia    
Strana zelených Slovenska    
     

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 28. november 2010