Voľby OSO2010Výsledky volieb v krajských mestách


Krajské mestá
Bratislava
Trnava
Trenčín
Nitra
Žilina
Banská Bystrica
Prešov
Košice


Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 28. november 2010