Voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. zo dňa 7. júla 2014 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí.

Deň konania volieb je určený na sobotu 15. novembra 2014.

Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.