Definitívne výsledky volieb

Výsledky volieb v mestách Bratislava a Košice

Mesto Zvolené Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov
v %
Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť Počet zvolených poslancov
mestské zastupiteľstvo primátor mesta mestského zastupiteľstva primátora mesta
Bez dát