Definitívne výsledky volieb

Počet a podiel zvolených starostov a primátorov podľa politických subjektov za kraje

 • Bratislavský kraj

  Názov politického subjektu Počet zvolených starostov a primátorov Podiel v %
  Bez dát
 • Trnavský kraj

  Názov politického subjektu Počet zvolených starostov a primátorov Podiel v %
  Bez dát
 • Trenčiansky kraj

  Názov politického subjektu Počet zvolených starostov a primátorov Podiel v %
  Bez dát
 • Nitriansky kraj

  Názov politického subjektu Počet zvolených starostov a primátorov Podiel v %
  Bez dát
 • Žilinský kraj

  Názov politického subjektu Počet zvolených starostov a primátorov Podiel v %
  Bez dát
 • Banskobystrický kraj

  Názov politického subjektu Počet zvolených starostov a primátorov Podiel v %
  Bez dát
 • Prešovský kraj

  Názov politického subjektu Počet zvolených starostov a primátorov Podiel v %
  Bez dát
 • Košický kraj

  Názov politického subjektu Počet zvolených starostov a primátorov Podiel v %
  Bez dát
Poznámky:

Politický subjekt - politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát

NEKA - nezávislý kandidát