Definitívne výsledky volieb

Zvolení primátori miest Bratislava a Košice podľa politických subjektov

Mesto Názov politického subjektu Primátor
Bez dát
Poznámky:

Politický subjekt - politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát

NEKA - nezávislý kandidát